Skip to Content

KWF Kankerbestrijding

Ontdek hoe digitalisering bijdraagt aan kankerbestrijding door KWF dankzij de ervaringen van donateurs en slimmere geldinzamelingsacties.
EMEA
Leer meer

Products Used


De digitale reis van KWF Kankerbestrijding in de strijd tegen kanker

Of het nu gaat om de zorg voor een geliefde of dat bij jezelf kanker wordt geconstateerd, iedereen krijgt vroeg of laat direct of indirect maken met deze ziekte. Dankzij baanbrekend onderzoek wordt de prognose voor kankerpatiënten steeds beter. Toch moet er nog veel werk worden verzet en KWF Kankerbestrijding helpt om dit onderzoek te bespoedigen. “We willen heel Nederland mobiliseren om ervoor te zorgen dat minder mensen de diagnose kanker krijgen, de behandelingen verbeteren en de kans op genezing toeneemt”, aldus Bas Brand, Chief Marketing Officer van KWF.

Deze non-profitorganisatie heeft al 80.000 vrijwilligers en bijna een miljoen donateurs die allemaal een optimale gebruikerservaring vereisen. KWF gebruikt Salesforce om de relaties al deze sympathisanten te verdiepen en hun betrokkenheid te bevorderen, uiteenlopend van het personaliseren van interacties tot het vereenvoudigen van fondsenwerving. Dankzij de baanbrekende toepassing van digitale technologieën is KWF de eerste non-profitorganisatie in Europa die een volledig cashloze huis-aan-huiscollectes omarmt. En de resultaten zijn verbluffend.

  • 25%
    Hoger bedrag per collectant
  • 4M
    Nieuwe vrijwilligers
  • 12 weken
    Hoger gemiddeld donatiebedrag


Maximale efficiëntie en zichtbaarheid voor een grotere impact

KWF ontvangt jaarlijks ongeveer € 150 miljoen aan giften en de organisatie streeft ernaar dat zoveel mogelijk geld naar kankeronderzoek en onderwijsprogramma’s gaat. “We zijn een kleine organisatie. Daarom moeten we onze middelen en impact maximaliseren door te werken aan eenvoud, zichtbaarheid en efficiëntie”, stelt Brand. KWF is weliswaar een kleine organisatie, maar heeft een belangrijke taak. Tijdens de jaarlijkse collecteweek worden 80.000 vrijwilligers in heel Nederland gemobiliseerd om huis-aan-huis te collecteren.

Aangezien steeds meer mensen tegenwoordig elektronisch betalen, moest KWF digitale technologieën gaan gebruiken om te kunnen collecteren. Maar dit was slechts een van de vele uitdagingen waar de organisatie voor stond. KWF had ook behoefte aan een totaalbeeld van zijn donateurs om meer inzicht te verkrijgen in hun motivaties en interacties. Brand: “We willen authentieke relaties opbouwen. We kunnen kanker niet in ons eentje verslaan: we hebben meer vrijwilligers en donateurs nodig om onze missie te bereiken.”

Als gevolg van gefragmenteerde marketing- en beheersystemen was het voor KWF niet mogelijk om verschillende databronnen koppelen en zo een beter beeld te krijgen van de mensen die de organisatie een warm hart toedragen. En voor een non-profitorganisatie zijn deze inzichten onontbeerlijk om een sterk personaliseerde digitale ervaringen te kunnen realiseren. “Met behulp van realtime data kunnen we doordachte beslissingen nemen en de binding met donateurs versterken. Dit is van cruciaal belang voor ons succes”, aldus Brand.

We zijn een kleine organisatie. Daarom moeten we onze middelen en impact maximaliseren door te werken aan eenvoud, zichtbaarheid en efficiëntie.” Bas Brand, Chief Marketing Officer
KWF Kankerbestrijding

Gepersonaliseerde ervaringen voor donateurs dankzij gekoppelde data

KWF gebruikt Salesforce sinds 2017 om centraal toegang te krijgen tot gegevens over haar teams, processen en inzichten. Marloes Klaasen, ICT-architect bij KWF, licht dit toe: “Door onze activiteiten op één platform onder te brengen, zijn de efficiëntie en slagvaardigheid toegenomen. Met Salesforce kunnen we het potentieel van gekoppelde data benutten om verbonden ervaringen te bieden en proactief in te spelen op de betrokkenheid van donateurs.”

De gegevens van donateurs worden vastgelegd in Sales Cloud, waarmee automatisch berichten kunnen worden gestuurd om hen te bedanken voor de gift en om toe uit te lichten wat dit betekent in de strijd tegen kanker en een beter leven met kanker in Nederland. KWF gebruikt deze gegevens om gepersonaliseerde trajecten voor donateurs te creëren die met behulp van Marketing Cloud worden samengesteld en gedistribueerd. “Met Salesforce kunnen we gebruikmaken van geautomatiseerde workflows en analyses van donateurs om op grote schaal te kunnen personaliseren”, vult Brand aan.

Ook de ervaringen van donateurs zijn dankzij Service Cloud getransformeerd, waardoor het KWF-ondersteuningsteam voor donateurs nu sneller en eenvoudiger op vragen kan reageren.

De overstap van KWF naar digitale technologieën blijkt vooral uit de nieuwe app voor collectanten die werd ontwikkeld met behulp van het Supernova-programma van Salesforce. Dankzij deze app, die in slechts 16 weken is ontwikkeld door gebruik te maken van Experience Cloud, Sales Cloud en Marketing Cloud, behoort contant geld voortaan tot het verleden en is de organisatie van de collecteweek een stuk eenvoudiger geworden voor KWF. “Door de app niet het niet meer nodig om collectebussen te distribueren, vrijwilligers te registreren, straten toe te wijzen en contant geld te storten”, aldus Mara Zirschky, die de huis-aan-huiscollectes coördineert voor KWF. “Het is nu eenvoudiger voor mensen om ons een leven lang te ondersteunen in de strijd tegen kanker.”

Explore the Solutions:


Bevorder fondsenwerving dankzij slimmere processen en grotere betrokkenheid

De eerste collecteweek van KWF zonder contant geld was een daverend succes. “Ik kan nu collecteren door langs de deur te gaan of door een online verzoek te sturen”, vertelt Bridget, vrijwilliger bij KWF. “Ik kan nu precies zien hoeveel ik al heb gecollecteerd, wat me stimuleert om een hoger eindbedrag te behalen.” De app voor collectanten is slechts één van de succesvolle digitaliseringprojecten bij KWF.

Hiermee willen ook de ervaringen van donateurs verder verrijken met het Customer Data Platform. “Door een totaaloverzicht van onze donateurs en vrijwilligers te creëren, kunnen we elke interactie via elk kanaal in hoge mate personaliseren”, aldus Brand. “Het stelt ons in staat om transparanter te zijn over onze impact.” Naarmate KWF meer ervaringen digitaliseert en meer datasets bijeenbrengt, zullen er nieuwe inzichten en kansen ontstaan die bijdragen aan de missie van de organisatie. “Met Salesforce kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren voor meer mensen, met en zonder kanker”, besluit Brand.

Ontdek hoe u uw impact kunt maximaliseren.

Over KWF

KWF Kankerbestrijding stelt al sinds 1949 iedereen in staat om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker in Nederland. KWF zet zich in om het leven van kankerpatiënten te verbeteren door middel van onderzoek, preventie en betere zorg voor patiënten en hun families.