power of us eligibility

Programmaoverzicht

Salesforce.org is de ideale partner voor onze stakeholders om sneller meer impact te krijgen in de wereld. De programma’s en expertise van tienduizenden non-profitorganisaties, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen, in combinatie met onze resources, stimuleren schaalbare positieve verandering in de wereld. We noemen dit de ‘Power of Us’.

Via het Power of Us-programma kunnen in aanmerking komende organisaties bepaalde services van Salesforce.com kopen, en soms technologische donaties van Salesforce ontvangen, om onze gemeenschappelijke impact verder uit te breiden.

Het Power of Us-programma biedt onder meer de volgende voordelen:

 • 10 maal een gratis Enterprise Edition CRM Lightning-abonnement (*afhankelijk van geografische beperkingen)
 • Kortingen op andere abonnementen, producten en/of services van Salesforce.org
 • Kortingen op Salesforce-training
 • Kortingen op Salesforce-events
 • Toegang tot gebruikersgroepen, events en webinars specifiek bedoeld voor non-profit- en educatieve organisaties
 • Kortingen op de prijs van bepaalde toepassingen van derden die beschikbaar zijn in Salesforce AppExchange

*Opmerking: Salesforce.org doet geen donaties aan de volgende landen: Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea, Soedan, China (met inbegrip van continentaal China, Hongkong en Macau) en de Krim-regio.


Welke organisaties komen in aanmerking

Komt je organisatie in aanmerking voor het Power of Us-programma?

Algemene criteria: Alleen organisaties die worden erkend als liefdadigheids-, non-profit-, niet-gouvernementele of educatieve organisatie of organisatie die sociale veranderingen nastreeft in het vestigingsland, komen in aanmerking. Dit omvat onder meer openbare en particuliere non-profitorganisaties en -instellingen voor het primair, secundair en hoger onderwijs

Je organisatie moet wettelijke documenten overleggen waaruit blijkt dat je aan de genoemde criteria voldoet. Lees verder voor specifieke vereisten om in aanmerking te komen.

Als een land geen officieel register heeft voor dergelijke typen entiteiten, dan moeten de wettelijke documenten van de organisatie (zie hieronder) aangeven dat de entiteit is opgericht voor de volgende doelen:

 • Statutaire bepalingen
 • Oprichtingsakte
 • Vergelijkbare wettelijke documenten met financiële verklaringen over de missie en primaire doelstelling als non-profit- of liefdadigheidsorganisatie of als openbare onderwijsinstelling.

Heb je specifieke vragen om te weten of je in aanmerking komt? Stuur ons een bericht.

Opmerking: Wij bepalen naar eigen goeddunken wie in aanmerking komt.

De volgende organisaties komen in aanmerking:

Je hebt een van de volgende doelen als primaire doelstelling:

 • Religie, liefdadigheid, wetenschap, literatuur of onderwijs
 • Maatschappelijk nut of sociaal welzijn
 • Kunst, cultuur en/of historisch erfgoed
 • Naastenliefde
 • Sport zonder winstoogmerk
 • Sociale diensten zonder winstoogmerk, zoals ouderenzorg, hospice, geestelijke gezondheidszorg, sociale gezondheidsdiensten, drugshulpverlening, bloed- en orgaanbanken, ontwikkelingsdiensten, diensten voor mensen met beperkingen, diensten voor reproductieve gezondheidszorg

Non-profitstichtingen of fondsenwervende organisatie

Instellingen voor hoger onderwijs: Particuliere non-profit- en openbare instellingen voor hoger onderwijs.

Instellingen voor primair en secundair onderwijs: Openbare scholen voor basisonderwijs, charter schools, particuliere scholen (zonder winstoogmerk), openbareschoolgroepen, charter management organizations (CMO) en particuliere schoolnetwerken (zonder winstoogmerk).

Fiscaal gesponsorde organisaties: Organisaties die fiscaal worden gesponsord door een organisatie die zelf een non-profitorganisatie is en voldoet aan de huidige geschiktheidscriteria

 • Fiscale sponsoring is een financiële en juridische structuur waarmee een wettelijk erkende, van belasting vrijgestelde organisatie of openbare liefdadigheidsinstelling specifiek financieel en wettelijk toezicht houdt op een entiteit die niet zelf in aanmerking komt voor belastingvrijstelling of als openbare liefdadigheidsinstelling.

De volgende organisaties komen mogelijk in aanmerking; dit wordt per geval vastgesteld:

 • Organisaties met uitgebreide en transparante sociale en/of milieustandaarden
 • Microfinancieringsorganisaties
 • Organisaties voor opkomend sociaal ondernemerschap

De volgende organisaties komen niet in aanmerking:

Uitgesloten non-profitorganisaties:

 • Ziekenhuizen
 • Academische medische centra
 • Ziekenfondsorganisaties
 • Individuele medische praktijken of medische groepspraktijken
 • Klinische zorgfaciliteiten
 • Economische ontwikkelingsorganisaties, zoals:
  • Kamers van koophandel (behalve stichtingen)
  • Bedrijfsontwikkelingscentra
  • Lokale en regionale economische ontwikkelingsorganisaties gericht op de promotie van bedrijfsontwikkeling
 • Non-profitorganisaties die worden beheerd door of eigendom zijn van de overheid
  •Non-profitorganisaties die worden gefinancierd door lokale, regionale of nationale overheden en die geen onafhankelijke raad van bestuur hebben, of door een overheidsinstelling worden beheerd
 • Brancheorganisaties en bedrijfsverenigingen
 • Organisaties die niet in aanmerking komen, per land

  VS: Alleen non-profitorganisaties volgens 501(c)(3) en 501(c)(4) komen in aanmerking. Organisaties die zijn erkend als non-profitorganisatie volgens andere IRS-subsecties dan 501(c)(3) of 501(c)(4), komen derhalve niet in aanmerking. Daarnaast kunnen organisaties met meerdere IRS-erkenningen alleen via de 501(c)(3)- of 501(c)(4)-organisatie gebruikmaken van kortingen en licenties voor productdonaties.
  Canada:Non-profitverenigingen, clubs of bedrijven die niet zijn geregistreerd als liefdadigheidsinstelling.

 • Salesforce.org doet geen donaties en kortingen aan organisaties in de volgende landen:
  •Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea, Soedan, China (met inbegrip van continentaal China, Hongkong en Macau) en de Krim-regio
 • Salesforce.org geeft kortingen, maar geen donaties aan:
  •Organisaties in Denemarken en Spanje (vanwege belastingvoorschriften)
  •Maatschappelijke ondernemingen, sociale ondernemingen, maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, B-Corps, coöperaties (non-retail)
 • Salesforce.org geeft donaties, maar geen kortingen aan:
  •Organisaties in Rusland


Power of Us Checklist

Een actieve trial

Je moet een actieve trial hebben om je te kunnen aanmelden voor het Power of Us-programma. De trial wordt je permanente Salesforce ‘ORG’. (Een ‘org’ is de specifieke Salesforce-instantie van je organisatie of instelling). Als je trial is verlopen, kun je contact met ons opnemen of een nieuwe trial starten. Als je NIET GEREED bent om ons product actief te implementeren en gebruiken, moet je je aanmelding LATER indienen.

Een systeembeheerder

Wijs een van je medewerkers aan als je speciale systeembeheerder.

Management- of administratieve goedkeuring:

 • Non-profitorganisaties: vraag autorisatie van je Executive Director of de voorzitter van de raad van bestuur.
 • Instellingen voor hoger onderwijs: overleg een ondertekende brief van het hoofdkantoor van je instelling, met een goedkeuring van de productdonatie voor de aanvragende afdeling. In de brief moet ook worden vermeld dat de instelling niet in aanmerking komt voor toekomstige donaties. Salesforce.org kent slechts één (1) donatie per onderwijsinstelling toe. Download voorbeeldbrief »

Wettelijke documenten

Voeg officiële documenten bij waaruit blijkt dat je wordt erkend als liefdadigheids-, non-profit- of niet-gouvernementele organisatie in je land van vestiging. Als je land geen officieel register heeft voor de entiteit van je organisatie, kun je een kopie bijvoegen van je statutaire bepalingen of vergelijkbare wettelijke documenten met financiële verklaringen. Deze documenten moeten alle relevante informatie bevatten waaruit blijkt dat je geen winstoogmerk hebt en je primaire doelstelling liefdadigheid, educatie en/of maatschappelijk nut is.

Specifieke wettelijke documenten zoals hieronder vermeld :

Fiscaal gesponsorde organisaties

In plaats van de genoemde wettelijke documenten moeten fiscaal gesponsorde organisaties de volgende documenten overleggen:

 • brief met IRS-erkenning van de fiscale sponsor en
 • het contract/de overeenkomst met de fiscale sponsor Een ondertekende brief van de fiscale sponsor kan ook volstaan (naar goeddunken van Salesforce), als hieruit duidelijk blijkt wat de relatie is tussen de entiteiten en dat de fiscale sponsor bereid is de donatie te accepteren namens de andere organisatie tijdens het aanvraagproces.

 • Per 1 februari 2018 zijn de volgende documenten vereist voor de hier genoemde landen. Deze lijst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

  ARGENTINIË
  Certificaat van registratie als vereniging/stichting bij het ministerie van Justitie (IGJ Reg) of officiële certificering van registratie bij de Administracion Federal De Ingreos Publicos, mensenrechtencertificaat – GN-code

  AUSTRALIË
  ACNC-registratie of DGR

  OOSTENRIJK
  Certificaat van registratie als ‘Gemeinnuetzigkeit’ (Finanzamt fuer Koerperschaften)

  BANGLADESH
  Registratie bij het ministerie van Gezondheid en gezinszorg, registratie als sociale-ontwikkelingsorganisatie bij het ministerie van Sociaal welzijn, registratie bij het Bureau voor niet-gouvernementele organisaties, registratie bij de Vrijwilligersorganisaties voor sociaal welzijn (registratie en beheer)

  BELGIË
  Certificaat van registratie, Belgische regering, Nederlands: Vereniging zonder winstoogmerk (VZW), certificaat van registratie; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif; artikelen en oprichtingsakte

  BERMUDA
  Tax Exempt Registration van de Registrar General, certificaat van registratie als non-profitorganisatie; artikelen en oprichtingsakte

  BOLIVIA
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie van de Director General del Registro de Asociaciones of certificaat van registratie als stichting bij de Fundaciones Sins Fines de Lucro

  BOSNIË EN HERZEGOVINA
  Minister van Justitie – Certificaat van registratie als non-profitvereniging; artikelen en oprichtingsakte

  BRAZILIË
  Certificaat van registratie voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties van het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken

  BULGARIJE
  Certificaat van registratie – ‘BULSTAT’-nummer van het ministerie van Justitie; artikelen en oprichtingsakte

  BURKINA FASO
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte

  KAMEROEN
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij de Raad van ministeries; artikelen en oprichtingsakte

  CANADA
  Charity Registration Number van de Canada Revenue Agency
  Een brief van de Canada Revenue Agency, met vermelding van het registratienummer als liefdadigheidsorganisatie. Een link naar de registratie van uw organisatie op de website van de Canada Revenue Agency is ook afdoende.

  CHILI
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken

  COLOMBIA
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de Kamers van koophandel

  COSTA RICA
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken

  CYPRUS
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte

  TSJECHIË
  Certificaat van registratie als stichting bij het stichtingenregister; artikelen en oprichtingsakte

  ECUADOR
  Nummer van het certificaat van registratie als sociale liefdadigheidsinstelling bij IRS

  EGYPTE
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte

  ESTLAND
  Certificaat van registratie bij de rechtbanken van eerste aanleg; artikelen en oprichtingsakte

  FINLAND
  Certificaat van registratie als stichting bij het stichtingenregister
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de Nationale octrooi- en registratieraad

  FRANKRIJK
  Certificaat van registratie volgens de ‘Loi de 1901’; artikelen en oprichtingsakte

  DUITSLAND
  Certificaat van registratie als ‘Gemeinnuetzigkeit’ (Finanzamt fuer Koerperschaften)

  GHANA
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij de Registrar General’s Department; artikelen en oprichtingsakte

  GRIEKENLAND
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Financiën, officiële staatskrant; artikelen en oprichtingsakte

  GUATEMALA
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij de lokale overheid

  GUYANA
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij de lokale overheid

  HONDURAS
  Certificaat van registratie voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties van het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken

  HONGKONG
  Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie of door de lokale belastingdienst geautoriseerd organisme

  HONGARIJE
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de bevoegde registratierechtbank; artikelen en oprichtingsakte

  INDIA
  Certificaat van registratie als trust of bedrijf

  IERLAND
  CHY-nummer van de belastingdienst; artikelen en oprichtingsakte

  ISRAËL
  ‘Amuta’-nummer van de griffier van de Staat Israël, certificaat van registratie als non-profitorganisatie

  ITALIË
  Certificaat van registratie als ‘Onlus’ of wettelijke registratie als ‘Cooperative Sociale’; artikelen en oprichtingsakte

  JAMAICA
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie, ‘TRN’-nummer van het ministerie van Financiën

  JAPAN
  Certificaat van registratie als geautoriseerde non-profitorganisatie of registratie bij de nationale belastingdienst, certificaat van registratie als onderneming van algemeen belang.

  JORDANIË
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Sociale ontwikkeling; artikelen en oprichtingsakte (vertaalde versie)

  KAZACHSTAN
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de minister van Justitie; artikelen en oprichtingsakte

  KENIA
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij de regering van Kenia; artikelen en oprichtingsakte

  KOREA
  Certificaat van registratie als vereniging, stichting of non-profitorganisatie bij de lokale overheid

  LETLAND
  Certificaat van registratie als stichting bij het staatsregister

  LITOUWEN
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de lokale overheid

  LUXEMBURG
  Registratie als non-profitorganisatie, vereniging of stichting bij het handelsregister van Groothertogelijke verordeningen

  MALEISIË
  Statutaire bepalingen, registratie bij het bedrijvenregister, registratie als van belasting vrijgestelde organisatie volgens de wet inkomstenbelasting

  MALTA
  Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij het ministerie van Financiën

  MEXICO
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij het ministerie van Justitie of het register van belastingplichtigen, registratie als maatschappelijke vereniging bij de overheidsadministratie of het federaal register

  MOLDAVIË
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Justitie; artikelen en oprichtingsakte

  MAROKKO
  Artikelen en oprichtingsakte (vertaald)

  NAMIBIË
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij het lokale registratiebureau voor ondernemingen

  NEDERLAND
  Uittreksel van de Kamer van koophandel, registratie als vereniging zonder winstoogmerk bij het Centraal Bureau Fondsenwerving van de Kamer van koophandel; artikelen en oprichtingsakte

  NIEUW-ZEELAND
  Registratie bij de NZ Charities Commissioner; artikelen en oprichtingsakte

  NICARAGUA
  Certificaat als non-profitorganisatie, organisatie van maatschappelijk nut of maatschappelijke organisatie van de Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada of Indesol

  NIGER
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte

  NIGERIA
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte

  NOORD-IERLAND
  Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie, XOXNXR-nummer van HMRC

  NOORWEGEN
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de lokale overheid

  PAKISTAN
  Wet op belastingvrijstelling, goedgekeurd door het bureau van de commissaris van de belastingdienst

  PALESTIJNSE AUTORITEIT
  Certificaat van registratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Palestijnse Nationale Autoriteit

  PANAMA
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie of maatschappelijke vereniging bij het ministerie van Justitie, federaal register

  PARAGUAY
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie of maatschappelijke organisatie bij het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken

  PERU
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken, vrijgesteld van belasting

  FILIPIJNEN
  Registratie bij de Filipijnse raad voor certificering van niet-gouvernementele organisaties, ‘ondernemingen zonder aandelen’ geregistreerd volgens de wet op ondernemingen

  POLEN
  Certificaat van registratie als ‘OPP’ (Organizacja Pozytku Publicznego)

  PORTUGAL
  Registratiekaart van de ‘Pessoa Colectiva’, certificaat van registratie bij het ministerie van Financiën

  PUERTO RICO
  Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij het ministerie van Financiën, certificaat van registratie als non-profitorganisatie; artikelen en oprichtingsakte

  ROEMENIË
  Certificaat van registratie als stichting bij het register van verenigingen

  RUSLAND
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Belastingen, wet op de registratie van juridische entiteiten; artikelen en oprichtingsakte (vertaalde versie)

  RWANDA
  Certificaat van registratie bij de Nationale veiligheidsdienst of als niet-gouvernementele organisatie bij het Rwanda-directoraat; artikelen en oprichtingsakte

  EL SALVADOR
  Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij het ministerie van Financiën, certificaat van registratie als non-profitorganisatie; artikelen en oprichtingsakte

  SCHOTLAND
  Certificaat van registratie als liefdadigheidsorganisatie, ‘SCXXXXX’-nummer van de Office of Scottish Charity regulator; artikelen en oprichtingsakte

  SINGAPORE
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie of vrijwilligersorganisatie bij de lokale overheid

  ZUID-AFRIKA
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Sociale ontwikkeling; artikelen en oprichtingsakte; certificaat van inschrijving als onderneming zonder aandelenkapitaal

  ZWEDEN
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie, ‘Stiftelser i Allmänhet’, ‘Insamlingsstiftelser’ of ‘Kollektivstiftelser’

  ZWITSERLAND
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie, ‘Gemeinnuetzigkeit’ of ‘Stiftung’, CH-nummer

  TAIWAN
  Registratie volgens het burgerlijk wetboek, wet inkomstenbelasting

  THAILAND
  Registratie bij het bureau van de commissie Nationale culturele zaken in Thailand, ministerie van Cultuur; statutaire bepalingen

  TURKIJE
  Certificaat van registratie als non-profitorganisatie of maatschappelijke organisatie bij de Raad van ministeries; artikelen en oprichtingsakte

  OEGANDA
  Registratie als niet-gouvernementele organisatie volgens statuut 1989, registratie als NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIE bij de commissaris; artikelen en oprichtingsakte

  VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij de lokale overheid

  VERENIGD KONINKRIJK
  Charity Registration Number van de Charity Commission, CIC Registration Number van de CIC Regulator; artikelen en oprichtingsakte

  VERENIGDE STATEN
  IRS Determination Letter of 501(c)(3) tax exempt status, IPEDS ID van het National Center for Education Statistics (NCES)
  Aanvaardbaar bewijs van de 501(c)(4)-status, bijvoorbeeld een kopie van Form 990.

  URUGUAY
  Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij de lokale overheid, certificaat van registratie als non-profitorganisatie

  VENEZUELA
  Certificaat van registratie als maatschappelijke vereniging, registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij de lokale overheid

  VIETNAM
  Wettelijke status als geregistreerde vereniging of stichting (decreet 45 (2010) voor verenigingen en decreet 148 (2007) voor sociale en liefdadigheidsfondsen) of notificatie (decreet 151 (2007) voor coöperaties)

  ZIMBABWE
  Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij de lokale overheid; artikelen en oprichtingsakte

  Neem contact met ons op als je nog meer vragen hebt: [email protected]