Richtlijnen om in aanmerking te komen

Programma-overzicht

Richtlijnen om in aanmerking te komen

Salesforce.org werkt eraan om werknemers, producten en andere middelen van Salesforce te gebruiken om communities over de hele wereld te helpen verbeteren. Dankzij onze middelen, programma’s en de expertise van duizenden non-profitorganisaties kunnen we de wereld positief veranderen. We noemen dit het Power of Us.

Via het Power of Us-programma kunnen non-profitorganisaties en onderwijs instellingen toegang krijgen tot Salesforce-producten en -bronnen om zo onze collectieve impact verder uit te breiden. Het Power of Us-programma omvat:

 • 10 gedoneerde Enterprise Editie-licenties
 • Grote kortingen op aanvullende licenties, producten en/of services van Salesforce
 • Korting op Salesforce-training
 • Korting op Salesforce-evenementen
 • Toegang tot specifieke gebruikersgroepen, evenementen en webinars voor non-profitorganisaties en instellingen voor voortgezet onderwijs
 • Korting op deelnemende apps en adviespartners op de AppExchange

Kies taal:

AM DE FR NL

In aanmerking komen

Salesforce biedt een krachtige productsuite voor bedrijven die het potentieel hebben om drastisch te veranderen, maar ons product is niet de beste keuze voor ALLE organisaties. Past uw organisatie goed bij Salesforce CRM en het Power of Us-programma?

Als u in aanmerking wilt komen voor het Power of Us-programma, moet uw organisatie worden gekenmerkt als een non-profit- of niet-gouvernementele organisatie of een stichting in het land waar u zich bevindt.

Als u specifieke vragen hebt over of u in aanmerking komt voor het Power of Us-programma, kunt u ons gerust een bericht sturen. Let op: wij nemen de uiteindelijk beslissing of u inderdaad in aanmerking komt.

US and Canada

 • 501c3-organisaties: Organisaties met het 501c3-kenmerk van de Internal Revenue Service komen in aanmerking om zich aan te melden voor ons productdonatieprogramma. U vindt een lijst van 501c3-organisaties die niet in aanmerking komen onder aan deze pagina.
 • Instellingen voor voortgezet onderwijs: Instellingen voor voortgezet onderwijs: Privé-, non-profit- en openbare instellingen voor voortgezet onderwijs komen in aanmerkingen voor ons productdonatie- en kortingsprogramma. We doneren 10 niet-overdraagbare licenties per school. U kunt aanvullende licenties kopen via hetzelfde of een ander account met onze grote kortingen. Statusbewijs: Instellingen voor voortgezet onderwijs moeten een link naar hun registratie doorsturen via www.nces.ed.gov tijdens het aanmeldingsproces.
 • K–12-scholen: Zelfstandige K-12 charter schools, K12 KiPP-scholen en K-12-scholen die GEEN onderdeel uitmaken van een schooldistrict dat financiering ontvangt van de overheid komen in aanmerking om zich aan te melden voor ons productdonatieprogramma en onze kortingsprogramma’s. We doneren één set niet-overdraagbare licenties per school. Er kunnen aanvullende licenties worden gekocht met een aanzienlijke korting. K-12 openbare-schooldistricten en afzonderlijke openbare K-12-scholen in een schooldistrict dat financiering ontvangt van de overheid komen niet in aanmerking voor het Power of Us-programma en worden doorverwezen naar het Salesforce Public Sector-team. team.
  Statusbewijs: Scholen moeten een link naar hun registratie doorsturen via www.nces.ed.gov tijdens het aanmeldingsproces.
 • Financieel gesponsorde organisaties: Fiscale sponsoring is een financeel en juridisch systeem waarbij een juridisch erkende, openbare 501c3-stichting beperkte financiële en juridische steun biedt aan een organisatie zonder eigen 501c3-status. Organisaties die financieel worden gesponsord door een organisatie met de 501c3-status en die voldoen aan alle criteria om in aanmerking te komen, zoals beschreven in onze Master Subscription Agreement, komen mogelijk in aanmerking voor het licentiedonatieprogramma.
  Statusbewijs: Fiscaal gesponsorde organisaties moeten het volgende aanleveren: 1) de 501c3-verklaring van de belastingdienst van de financiële sponsor en 2) de overeenkomst/het contract over fiscale sponsoring tussen de beide organisaties. Een ondertekende brief van de fiscale sponsor is mogelijk ook voldoende als er duidelijk op wordt vermeld wat de relatie is tussen de twee rechtspersonen en dat de fiscale sponsor bereid is om de donatie namens de ander te accepteren tijdens het aanmeldingsproces.

Organisaties die niet in aanmerking komen

 • 501(c)4- of 501(c)6-organisaties en organisaties zonder 501(c)3-status: Organisaties die geen 501c3-status hebben, maar een c4, c6- of een andere non-profitstatus komen niet in aanmerking om zich aan te melden voor ons productdonatieprogramma. Daarnaast komen organisaties met meerdere belastingdienststatussen (bijv. een 501c3- en een 501c6-status), maar bij wie het primaire gebruik van Salesforce-producten niet voor de 501c3-rechtspersoon zal zijn, niet in aanmerking om zich aan te melden voor het productdonatieprogramma. Zij dienen contact op te nemen met Salesforce om meer informatie in te winnen over het kopen van licenties..
 • Gezondheidszorgorganisaties die patiëntenzorg aanbieden: Ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen die patiëntenzorg aanbieden, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan het productdonatieprogramma. Gratis klinieken komen mogelijk wel in aanmerking. Als u deel uitmaakt van een gezondheidszorginstelling en u zich afvraagt of uw organisatie in aanmerking komt om zich aan te melden, neemt u contact op via powerofus@salesforce.com.
 • Nationale en lokale organisaties: Momenteel komen enkele nationale en lokale organisaties niet in aanmerking om deel te nemen aan het productdonatieprogramma. Deze organisaties zijn onder andere (maar niet beperkt tot), nationale en lokale overheidsbureaus, gezondheidszorgorganisaties die eigendom zijn van de overheid of door de overheid worden gefinancierd, openbare K-12-scholen en -schooldistricten, organisaties voor economische ontwikkeling en Kamers van Koophandel (exclusief stichtingen). We adviseren dit soort organisaties om contact op te nemen met het Public Sector Team van Salesforce.

US and Canada Checklist

Om ervoor te zorgen dat u onderdeel mag blijven van het Power of Us-programma, moet u uw Salesforce org actief blijven gebruiken. Als u er NIET KLAAR VOOR bent om actief te beginnen met het implementeren en gebruiken van ons product, meldt u zich nu nog NIET aan.

Non-profitorganisaties

 • Een actieve proefversie: U moet een actieve proefversie hebben om u aan te melden voor het Power of Us-programma. De proefversie wordt uw permanente Salesforce ORG. Als uw proefversie is verlopen, neemt u contact met ons op of start u een nieuwe proefversie.
 • Een systeembeheerder: Geef de naam van een van uw personeelsleden op die de systeembeheerder wordt.
 • Goedkeuring van de directie: Zorg voor goedkeuring van uw directeur of voorzitter.
 • Uw btw-nummer: We ontvangen graag uw federale werkgeversnummer (EIN) zodat we uw non-profitstatus kunnen controleren en uw donatie kunnen verwerken. Canadese organisaties moeten een bedrijfsnummer (BN) opgeven.
 • Uw 501(c)3-brief: Bedrijven uit de Verenigde Staten moeten een exemplaar van hun 501(c)3-brief in PDF-indeling uploaden (het bestand moet kleiner zijn dan 2 MB). Canadese organisaties moeten een geregistreerde stichting zijn om in aanmerking te komen. Canadese organisaties wordt gevraagd een ‘Canadian Revenue Charitable Letter’ aan te leveren. Een link naar de registratie van de organisatie op de website van de Canada Revenue Agency is ook voldoende.

Instellingen voor voortgezet onderwijs

 • Een actieve proefversie: U moet een actieve proefversie hebben om u aan te melden voor het Power of Us-programma. De proefversie wordt uw permanente Salesforce ORG. Als uw proefversie is verlopen, neemt u contact met ons op of start u een nieuwe proefversie..
 • Een systeembeheerder: Geef de naam van een van uw personeelsleden op die de systeembeheerder wordt.
 •  Uw btw-nummer: We ontvangen graag uw federale werkgeversnummer (EIN) zodat we uw non-profitstatus kunnen controleren en uw donatie kunnen verwerken. Canadese organisaties moeten een bedrijfsnummer (BN) opgeven.
 • Uw 501(c)3-brief: Universiteiten moeten een exemplaar van hun 501(c)3-brief verkrijgen, de ‘Canadian Revenue Charitable Letter’, of een kopie van de registratie van de universiteit bij het National Center for Education Statistics (NCES, website: http://www.nces.ed.gov/globallocator) in PDF-indeling regelen om te uploaden (de bestandsgrootte moet kleiner zijn dan 2 MB).
 • Goedkeuring van het hoofdkantoor: Een ondertekende brief van het hoofdkantoor van de universiteit, waarop de Power of Us-donatie (10 Enterprise Edition-licenties) wordt goedgekeurd voor de afdeling die de aanvraag heeft ingediend. In de brief moet ook worden erkend dat de universiteit niet meer in aanmerking komt voor toekomstige donaties.Salesforce.org biedt slechts één (1) donatie per universiteit. Voorbeeldbrief downloaden »

All Other Regions

Salesforce.org bedient organisaties die wettelijk erkend worden als liefdadigheids-, non-profit-, niet-gouvernementele organisaties of organisaties die sociale veranderingen nastreven in het vestigingsland. Hierbij horen ook educatieve organisaties en instituten zonder winstoogmerk.

Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor het kortings- en donatieprogramma, dan dient u documenten te overleggen waarin wordt aangegeven dat uw organisatie wettelijk wordt erkend als liefdadigheids-, non-profit-, niet-gouvernementele organisatie of als organisatie die sociale veranderingen nastreeft in het vestigingsland. Dit geldt ook voor educatieve organisaties en instituten zonder winstoogmerk.

Als een land geen officieel register heeft voor dergelijke entiteiten, moeten de volgende wettelijke documenten van de organisatie worden overlegd:

 • Statutaire bepalingen
 • Oprichtingsakte
 • Vergelijkbare wettelijke documenten met financiële verklaringen over de missie en primaire doelstelling, dat wil zeggen non-profit, goede doelen-organisatie

Organisaties die aan de volgende criteria voldoen kunnen een aanvraag indienen:

 • Uw primaire doelstelling is liefdadigheid, educatie, milieu
 • Uw primaire doelstelling is maatschappelijk, dat wil zeggen maatschappelijke ondernemingen, sociale ondernemingen, maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, B-Corps, coöperaties (non-retail)
 • Uw primaire doelstelling is educatief (primair, secundair of hoger onderwijs)
 • Uw primaire doelstelling is kunst, cultuur en/of historisch erfgoed
 • Uw primaire doelstelling is humanitair
 • Uw primaire doelstelling is sport zonder winstoogmerk
 • Uw primair doel is het aanbieden van sociale diensten zonder winstoogmerk, zoals ouderenzorg, hospice, geestelijke gezondheidszorg
 • Uw primaire doelstelling is sociale verandering (met een duidelijke herinvesteringsstrategie)
 • Uw primaire doelstelling is niet-politiek en niet-ministrieel, dat wil zeggen u opereert onafhankelijk van de centrale overheid
 • Uw primaire doelstelling is geen handelsvereniging of brancheorganisatie
 • Uw primaire doelstelling is niet het promoten van conferenties of seminars (behalve voor het promoten van de efficiëntie van non-profit en/of goede doelen)
 • Uw primaire doelstelling is niet patiëntenzorg met winstoogmerk of zorgverzekering (uitgezonderd zijn geassocieerde stichtingen of fondsenwervingsorganisaties)
 • Uw primaire doelstelling is niet economische ontwikkeling
 • U bent geen individu

Geselecteerde ontwikkelende markten (individueel)

 • Organisaties voor microkrediet
 • Organisaties voor opkomend sociaal ondernemerschap

Salesforce.org doneert niet aan:

 • Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea, Sudan, China, Krim

Alleen korting, geen donatie:

 • Alleen korting in Denemarken en Spanje en geen donatie vanwege fiscale redenen
 • Maatschappelijke ondernemen, sociaal ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, B-Corps, coöperaties (non-retail)

Alleen donatie, geen korting:

 • In Rusland zijn alleen donaties mogelijk

All Other Regions Checklist

Non-profitorganisaties

 • Een actieve proefversie: U moet een actieve proefversie hebben om u aan te melden voor het Power of Us-programma. De proefversie wordt uw permanente Salesforce ORG. Als uw proefversie is verlopen, neemt u contact met ons op of start u een nieuwe proefversie.
 • Een systeembeheerder: Geef de naam van een van uw personeelsleden op die de Salesforce-systeembeheerder wordt.
 • Goedkeuring van de directie: Zorg voor goedkeuring van uw directeur of voorzitter.
 • Uw btw-nummer: We ontvangen graag uw btw-nummer zodat we uw non-profitstatus kunnen controleren en uw donatie kunnen verwerken.
 • Juridische documentatie: U dienst documentatie te overhandigen waaruit blijkt dat u wordt erkend als non-profit- of niet-gouvernementele organisatie of als stichting in het land waarin u zich bevindt. Als er in uw land geen officieel register is waarin uw organisatie is geregistreerd, kunt u een kopie van uw statuten of vergelijkbare juridische documentatie overhandigen in combinatie met jaarrekeningen. Deze moeten alle relevante informatie bevatten waaruit blijkt dat u geen winstoogmerk hebt en dat het uw grootste doel is om goede doelen te steunen, te onderwijzen en/of maatschappelijk een verschil te maken.

Onderwijsinstellingen

 • Een actieve proefversie: U moet een actieve proefversie hebben om u aan te melden voor het Power of Us-programma. De proefversie wordt uw permanente Salesforce ORG. Als uw proefversie is verlopen, neemt u contact met ons op of start u een nieuwe proefversie.
 • Een systeembeheerder: Geef de naam van een van uw personeelsleden op die de Salesforce-systeembeheerder wordt.
 • Uw btw-nummer: We ontvangen graag uw btw-nummer zodat we uw non-profitstatus kunnen controleren en uw donatie kunnen verwerken.
 • Juridische documentatie: U dient documentatie te overhandigen waaruit blijkt dat u wordt erkend als non-profitoganisatie in het land waarin u zich bevindt.

In het verleden hebben we de volgende vormen van documentatie geaccepteerd, opgedeeld per land (niet exclusief).

Als er in uw land geen officieel register is waarin uw organisatie is geregistreerd, kunt u een kopie van uw statuten of vergelijkbare juridische documentatie overhandigen in combinatie met jaarrekeningen. Deze moeten alle relevante informatie bevatten waaruit blijkt dat u geen winstoogmerk hebt en dat het uw grootste doel is om goede doelen te steunen, te onderwijzen en/of maatschappelijk een verschil te maken.

ARGENTINIË

Het verenigings-/stichtingscertificaat van het Ministerie van Justitie (IGJ Reg) of een civiel/eenvoudig registratiecertificaat van de Administracion Federal De Ingreos Publicos, mensenrechtencertificering – CN-nummer

AUSTRALIË

ACNC-registratie of DGR

BANGLADESH

Geregistreerd bij het Ministerie van Gezondheid en Gezinswelzijn, geregistreerd bij het Ministerie van Sociaal Welzijn als maatschappelijke-ontwikkelingsorganisatie

BANGLADESH

Geregistreerd bij het NGO Affairs Bureau, geregistreerd bij de Voluntary Social Welfare Agencies (Registration And Control)

BELGIË

Certificaat van registratie, kabinet van België – Nederlands: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), certificaat van registratie; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif, statuten en clausules

BERMUDA

Verklaring dat er geen belastingplicht is van de griffier-generaal, NPO-certificaat van registratie, statuten en clausules

BOLIVIA

NPO-registratiecertificaat van de Director General del Registro de Asociaciones y of het certificaat van stichtingsregistratie van de Fundaciones Sins Fines de Lucro

BOSNIË EN HERZEGOVINA

Ministerie van Justitie – registratiecertificaat als NPO/stichting, statuten en clausules

BRAZILIË

Registratiecertificaat voor registratie als stichting, vereniging of PBO van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken

BULGARIJE

Certificaat van registratie – BULSTAT-nummer van het Ministerie van Justitie, statuten en clausules

BURKINA FASO

Certificaat van NGO-/NPO-registratie, de statuten en clausules

CHILE

Certificaat van NPO-registratie van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken

COLOMBIA

Certificaat van NPO-registratie van de Kamer van Koophandel

COSTA RICA

Certificaat van NPO-registratie van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken

CYPRUS

Certificaat van NGO-/NPO-registratie, de statuten en clausules

DUITSLAND

Gemeinnuetzigkeit-registratiecertificaat (Finanzamt fuer Koerperschaften)

ECUADOR

Certificaat van registratie als goed doel, nummer van de belastingdienst

EGYPTE

Certificaat van NGO-registratie, de statuten en clausules

ESTLAND

Certificaat van registratie bij de provincierechtbank, de statuten en clausules

FILIPIJNEN

Geregistreerd bij de Filipijnse raad voor NGO-certificering, geregistreerd als ‘bedrijf zonder voorraad’ volgens de bedrijfswetgeving

FINLAND

Registratiecertificaat als stichting van het stichtingenregister
Certificaat van NPO-registratie van de nationale patenten- en registratieraad

FRANKRIJK

Certificaat van registratie volgens de Loi de 1901, de statuten en clausules

GHANA

Certificaat van NGO-registratie van het ministerie van de griffier-generaal, statuten en clausules

GRIEKENLAND

Certificaat van NGO-/NPO-registratie van het Ministerie van Financiën, officiële staatsblad, statuten en clausules

GUATEMALA

Certificaat van NPO-/NGO-registratie van de lokale overheid

GUYANA

Certificaat van NPO-/NGO-registratie van de lokale overheid

HONDURAS

Registratiecertificaat voor registratie als stichting, vereniging of PBO van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken

HONG KONG

Geregistreerd als zijnde niet-belastingplichtig, geautoriseerd door het de binnenlandse belastingdienst.

HONGARIJE

Certificaat van NPO-registratie van een competente rechtbank, de statuten en clausules

INDIA

Certificaat van registratie als een trust of vereniging

IERLAND

CHY-nummer van belastingdienst, statuten en clausules van de vereniging

ISRAËL

Amuta-nummer uit het register van de staat van Israël, certificaat van NPO-registratie

ITALIË

Certificaat van registratie als Onlus, of juridische registratie als sociale coöperatie, statuten en clausules

JAMAICA

Certificaat van NGO-registratie, TRN-nummer van het Ministerie van Financiën

JAPAN

Certificaat van registratie als geregistreerde NPO, of registratie bij de nationale belastingdienst, certificaat van registratie als bedrijf ter ondersteuning van publieke belangen.

JORDANIË

Certificaat van NGO-registratie van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, statuten en clausules (vertaald)

KAMEROEN

Certificaat van NGO-/NPO-registratie van de Raad van Ministeries, de statuten en clausules

KAZACHSTAN

NPO-registratiecertificaat van het Ministerie van Justitie, statuten en clausules

KENIA

NGO-registratiecertificaat van de Keniaanse overheid, statuten en clausules

KOREA

Certificaat van registratie als vereniging, stichting, NPO van de lokale overheid

LETLAND

Certificaat van registratie als stichting uit het staatsregister

LITOUWEN

Certificaat van NPO-registratie van de lokale overheid

LUXEMBOURG

Registratie als NPO, vereniging of stichting op basis van een besluit van het Groothertogdom/Handelsregister

MAROKKO

Statuten en clausules (vertaald naar het Engels)

MALEISIË

Statuten van de vereniging, geregistreerd bij het register van verenigingen, volgens de wet op inkomstenbelasting niet belastingplichtig

MALTA

Door het Ministerie van Financiën geregistreerd als zijnde niet belastingplichtig

MEXICO

Certificaat van NPO-registratie van het Ministerie van Justitie of het register van belastingbetalers, registratie als maatschappelijke vereniging in de openbare administratie of het federale register

MOLDAVIË

NPO-/NGO-registratiecertificaat van het Ministerie van Justitie, statuten en clausules

NAMIBIË

NGO-registratiecertificaat van het lokale bedrijfsregistratiebureau

NEDERLAND

Uittreksel van de Kamer van Koophandel, ABSL van de Kamer van Koophandel of het Centraal Bureau Fondsenwerving, statuten en clausules en/of een ANBI keurmerk.

NICARAGUA

Certificaat van registratie als NPO of maatschappelijke organisatie van Junta de Asistencia Privada \ Juntas de Beneficencia Privada or Indesol

NIEUW-ZEELAND

Registratie bij de NZ Charities Commissioner, statuten en clausules

NIGER

Certificaat van NGO-registratie, de statuten en clausules

NIGERIA

Certificaat van NGO-registratie, de statuten en clausules

NOORD-IERLAND

Geregistreerd als zijnde niet belastingplichtig, XO\XN\XR-nummer van HMRC

NOORWEGEN

Certificaat van NPO-registratie van de lokale overheid

OEGANDA

NGO-registratiestatuut van 1989, NGO-registratie van de commissaris, statuten en clausules

OOSTENRIJK

Gemeinnuetzigkeit-registratiecertificaat (Finanzamt fuer Koerperschaften)

PAKISTAN

Wettelijk niet belastingplichtig, goedgekeurd door het commissarisbureau van de belastingdienst

PALESTIJNSE AUTORITEIT

Binnenlands registratiecertificaat van het Palestijnse nationale autoriteitsministerie.

PANAMA

Certificaat van NPO-registratie, maatschappelijke vereniging van het Ministerie van Justitie, federaal register

PARAGUAY

Certificaat van NPO-registratie, maatschappelijk van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken

PERU

Certificaat van NPO-registratie van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken, niet belastingplichtig

POLEN

Certificaat van registratie als OPP, Organizacja Pozytku Publicznego

PORTUGAL

Registratiekaart van Pessoa Colectiva, registratiecertificaat van het Ministerie van Financiën

PUERTO RICO

Verklaring dat er geen belastingplicht is van het Ministerie van Financiën, NPO-certificaat van registratie, statuten en clausules

ROEMENIË

Stichtingregistratiecertificaat van het verenigingenregister

RUSLAND

Certificaat van NGO-registratie van het Ministerie van Belasting, registratie als rechtspersoon volgens de wetgeving, statuten en clausules (vertaald)

RUWANDA

Registratiecertificaat van de nationale veiligheidsdienst, of registratie als NGO van het Ruwandese directoraat, statuten en clausules

SAN SALVADOR

Verklaring dat er geen belastingplicht is van het Ministerie van Financiën, NPO-certificaat van registratie, statuten en clausules

SCHOTLAND

Certificaat van registratie als een stichting, SCXXXXX-nummer van het Office of Scottish Charity, statuten en clausules

SINGAPORE

Registratiecertificaat als NPO of VWO van de lokale overheid

TAIWAN

Geregistreerd op basis van het burgerlijk recht en de wetgeving over inkomstenbelasting

THAILAND

Geregistreerd bij het Bureau van de Nationale Commissie van Culturele Zaken in Thailand, onderdeel van het Ministerie van Cultuur, statuten van de vereniging

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Certificaat van registratie als stichting, dotatie van het stichtingenregister, statuten en clausules

TURKIJE

Certificaat van registratie als NPO of openbare-nutsorganisatie van de Raad van Ministeries, statuten en clausules

URUGUAY

Geregistreerd als niet-belastingplichtig bij de lokale overheid, certificaat van NPO-registratie

VENEZUELA

Registratiecertificaat als civiele organisatie, geregistreerd als niet-belastingplichtig bij de lokale overheid

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Certificaat van NGO-registratie van de lokale overheid

VERENIGD KONINKRIJK

Stichtingregistratienummer van de Charity Commission, CIC-registratienummer van de CIC Regulator, statuten en clausules

VIETNAM

Geregistreerd met de juridische status als stichting of vereniging (beschikking 45 (2010) voor verenigingen en beschikking 148 (2007) voor sociale en goede-doelenfondsen), of een kennisgeving (beschikking 151 (2007)) van coöperatie

ZIMBABWE

Certificaat van NGO-registratie van de lokale overheid, de statuten en clausules

ZUID-AFRIKA

Certificaat van NGO-registratie van het Ministerie van Sociale Ontwikkelen, statuten en clausules van de vereniging, certificaat van de incorporatie van een bedrijf zonder aandelen te bezitten

ZWEDEN

Certificaat van NPO-registratie, Stiftelser i Allmänhet, Insamlingsstiftelser, Kollektivstiftelser

ZWITSERLAND

Certificaat van NPO-registratie, Gemeinnuetzigkeit, Stiftung, CH-nummer

Gratis proefversie

Alleen organisaties die zijn gestart met een gratis proefversie, het Power of Us-programma hebben doorlopen, hebben bekeken of ze in aanmerking komen en de informatie hebben verzameld die in de checklist wordt vermeld, kunnen zich aanmelden voor het Power of Us-programma. Het aanmeldingsproces wordt in de Power of Us-portal voltooid.

Gratis proefversie   Solliciteren